13/12/2015

Ηχητική Ναυτία-Προταγωνιστές τραγωδίας & Ισοπεδοτική καθημερινότητα

Ηχητική Ναυτία (Ihitiki naftia, sonic nausea) come from Greece and include members of Doomed Again, Dissected and Teknokrater, Προταγωνιστές τραγωδίας (Cast of tragedy) is their first cdr, self-released a few months ago and delivers 8 pieces of noise: Dissected and Teknokrater are noize not music grindcore bands with a Sore Thoat we-don't-carewe-don't-give-a-fuck attitude  and here they meet the D-beat punk of Doomed Again and bring a shit of noise punk: The 8 titles include samples for the intro and outro plus some micro-songs of a few seconds each, what  the band can deliver is revealed in songs such as Καταδικασμένοι and Νεκρή Ελπίδα: Pure noise grinding punk with cacophonous echoed vocals, distorted bass, guitar full of reverb and distortion and some D-beat shit, no blast beats and 1000 bpm.  Ισοπεδοτική καθημερινότητα (demolishing daily life) came out a few weeks ago and continues in the same vein of noise, there are some good moments with songs such as Με φλεβες σπασμενες, Skitliv and Πατριδολαγνοι, the usual micro-songs are here again and the cdr ends with a smart sample about the pseudo-leftist greek prime minister. All and all these cdr's are for noise freaks who love to damage their ear drums. Said enough

Προταγωνιστές τραγωδίας
Ισοπεδοτική καθημερινότητα

No comments: